REXRINGEN
BLI MEDLEM
STADGAR
STYRELSEN

Föreningens förtroendevalda

Har du en fråga eller något du vill ta upp med styrelsen? Då når du enkelt alla genom att skicka ett mail till styrelsen@rexringen.nu.

Har du frågor som rör medlemsavgifter, ekonomi eller adressändringar kontaktar du kassören på kassor@rexringen.nu

Ordförande  
Vakant      
Vice ordförande      
Vakant      
Sekreterare      
Vakant      
Kassör      
Kristina Kjell Borlänge 070-5825814 kassor@rexringen.nu
Ledamot      
Christina Larsson Stockholm 073 - 985 47 62 kicki_mjau@hotmail.com
Suppleant      
Vakant      
Suppleant      
Vakant      
Suppleant      
Jenny Johansson Eskilstuna 070-6697511 jenjoh2015@gmail.com
Suppleant      
Angelica Pettersson Weigl Vingåker 0733 - 32 86 09 aftonlotens@gmail.com
Suppleant      
Vanessa Lassarp Stenstorp 0703 - 23 30 00 devonrex@reccepod.com
       
       
       
Avelsråd      
       
Cornish Rex      
Jaël Pekkala Billesholm 0708-708345 matte@gosehjartats.se
Devon Rex      
Helena Lund Stallaholmen 0152 - 170 02 fiddlestix58@gmail.com

Selkirk Rex

     
Ina Dupont Riber Dragör +45 32 53 52 70 riber@dukamail.dk
La Perm      
Jenny Ägirsdotter Trelleborg 0410 - 42 694 jenny@agirshus.com
German Rex      
Kevin Prahl Oxie 040 - 96 31 58 prahlkevin@gmail.com
       
       
       
Valberedning     valberedningen@rexringen.nu
       
Sammankallande      
Ann-Kathrine Berner Lund 0704 - 22 31 26 curls.etc@gmail.com
Ledamöter      
Grant Snowden Malmö   grant.snowden@gmail.com
Carina Gustafsson Arboga  
       
       
       
Revisor      
Arne Grundberg Haninge   infracats@telia.com
Suppleant      
Ylva Nohre Vällingby