REXRINGEN
BLI MEDLEM
STADGAR
STYRELSEN

Föreningens förtroendevalda

Har du en fråga eller något du vill ta upp med styrelsen? Då når du enkelt alla genom att skicka ett mail till styrelsen@rexringen.nu.

Har du frågor som rör medlemsavgifter, ekonomi eller adressändringar kontaktar du kassören på kassor@rexringen.nu

Ordförande  
Christina Larsson Stockholm 073 - 985 47 62 kicki_mjau@hotmail.com
Vice ordförande      
Polina Krantz      
Sekreterare      
Arne Grundberg      
Kassör      
Kristina Kjell Borlänge 070-5825814 kassor@rexringen.nu
Ledamot      
Angelica Weigl Vingåker 0733 - 32 86 09 aftonlotens@gmail.com
Ledamot      
Berit Pedersen      
Ledamot      
Ronja Alftin      
Suppleant      
Jenny Johansson      
Suppleant      
Harri Saari    
Suppleant      
Anna Bjuhr      
       
       
       
Avelsråd      
       
Cornish Rex      
Jaël Pekkala Billesholm 0708-708345 matte@gosehjartats.se
Devon Rex      
Helena Lund Stallaholmen 0152 - 170 02 fiddlestix58@gmail.com

Selkirk Rex

     
Ina Dupont Riber Dragör +45 32 53 52 70 riber@dukamail.dk
La Perm      
Jenny Ägirsdotter Trelleborg 0410 - 42 694 jenny@agirshus.com
German Rex      
-      
       
       
       
Valberedning     valberedningen@rexringen.nu
       
Sammankallande      
Ann-Kathrine Berner      
Ledamöter      
Carina Gustafsson      
Tuuli Lundbäck-Larva    
       
       
       
Revisor      
Birgitta Karlsson      
Suppleant      
Vakant