MEDLEMSINFO
REXPRESSEN
AVELSRÅD
FORMULÄR

Anmälan till uppfödarlista

Det här formuläret fyller du i om du är medlem i Nordiska Rexringen, rexuppfödare med stamnamn och också vill vara med i vår uppfödarlistning här på hemsida.

Frågor eller annat om uppfödarlistan skickas till uppfodare@rexringen.nu

 
  Stamnamn (ange också S, N, FI eller DK):
 
  Ras:    
  Cornish Rex Devon Rex German Rex La Perm Selkirk Rex
       
  
 
  Ditt namn:
 
  Medlem i kattklubb:  
 
  Adress:  
 
  Postnummer: Postadress:
 
  Län / Land:  
 
  Telefon: Mobiltelefon:
 
  Mail:  
 
  Hemsida:  
 
     
  Övrig information: