GERMAN REX
RASHISTORIA
KATTUNGAR
VÄNTADE KULLAR
OMPLACERINGAR
AVELSHANAR
UPPFÖDARE

Historien bakom German Rex

 

Det är möjligt att katter med lockig eller vågig päls hade fötts under många sekel utan att väcka någon större uppmärksamhet från människans sida. I början av 1930-talet kom dock rapporter om sådana katter från skilda håll, och i Tyskland fotograferades den lockiga katten Munk vid denna tid. Det dröjde dock till efter andra världskriget innan mer seriösa eller bestående försök gjorde att avla fram en krullhårig kattras.
 

Genom att vara stamfader till den första rexrasen var den brittiske cornish rexen Kallibunker först, även om han inte var äldst. Äldst var nämligen en förvildad svart-vit honkatt som hade observerats inom Hufelandsjukhusets område i Berlin redan 1946. Hon var troligen född 1945 och måste ha varit en frisk katt med gott födgeni, eftersom hon klarade den hemlösa stadskattens hårda tillvaro i ytterligare fem år innan hon omhändertogs av Dorothy Diamond och dr Rose Scheuer-Karpin. Dessa hade läst om Kallibunker och insåg att den lockiga katten i sjukhusparken var lika märklig. De gav henne namnet Lämmchen, dvs 'det lilla lammet'.

Trots att Lämmchen var medelålders när hon omhändertogs hann hon hos dr Scheuer-Karpin få många kullar, av vilka den sista föddes bara två år innan den gamla katten dog 1964. Eftersom det inte fanns någon liknande hankatt tillgänglig tilläts Lämmchen att själv välja parningspartner, och hennes val föll oftast på den svarte Blackie. När Blackie hade dött parade sig Lämmchen med sin son Fridolin, vilket resulterade i en kull med två rexade och två normalpälsade ungar. Nästa gång valde hon en okänd röd strövkatt, och ur den kullen beölls en svart hanunge, som fick namnet Blackie 2. Denne och Lämmchen parades senare upprepade gånger, och flera av deras avkommor kom att exporteras.

 

Foto: Eivor Rasehorn

Hanen Marco Polo kom till genetikern och zoologen professor Létard i Paris, där han parades med en burmahona. Denna parning visade sig senare ha varit mindre lyckad, eftersom burmahonan nedärvde anlag för så ringa underull att de rexade ungarna blev nästan hårlösa när döttrar återparades med Marco Polo. Liksom cornish rex-pälsen består german rex-pälsen enbart av underull, och är denna sparsam blir det inte mycket till päls alls på rexkatterna.

Foto: Eivor Rasehorn

Sara Muckenhoupt, en amerikanska på genomresa, köpte två normalpälsade hybrider från dr Scheuer-Karpin, och Joan O'Shea från New York köpte först rexhanen Christopher Columbus och senare ytterligare tio ungar efter endera Lämmchen eller dennas dotter Curlie, däribland Lämmchens allra sista unge, Cleopatra, till sitt katter i Hi-Fi.

Dessa german rex-katter och rexhybrider kom att bli viktiga i den amerikanska rexaveln, framför allt sedan två skilda korsningar mellan cornish rex och german rex år 1970 hade visat att sådana korsningar gav enbart rexad avkomma. Därav kunde man dra slutsatsen att krushårigheten hos båda raserna orsakades av två mutationer som var identiska eller i varje fall kompatibla. I det ena programmet lät Charles och Mable Tracy para sin german rex-hona Paw Prints Schatz med paret Smiths cornish rex-hane Rodell's Rimski varpå det föddes två rexade ungar i Maryland den 16 maj 1970.

Samtidigt, och utan att känna till det andra programmet, lät mrs Bailey i New Orleans para sin german rex-hona New moon's Kristina of the Willows med mrs Weiss cornish rex-hane Trinca's Icarus of DazZling, och den 25 maj föddes fem rexade ungar.

Ättlingar till Lämmchen importerades också till Storbritannien och kom där att stärka de cornish rex-linjer som helt saknade inslag av devon rex.

Främst beroende på att den huvudsakliga german rex-aveln bedrevs i Östtyskland har raser German rex förblivit okänd. Efter att dr Scheuer-Karpin hade utvandrat till Storbritannien hölls den östtyska aveln i gång av Klaus och Alice Barnesfeld med stamnamnet vom Grund.
Numerärt har rasen alltid varit mycket liten. Rasen godkändes av FIFe 1982.

Antalet registrerade German Rex i SVERAK

2007...1 st

2008...(5 st)

2009...2 st (1)

2010...2 st

2011...7 st

2012...1 st (4)

2013...1 st (1)

Siffror inom parantes avser hybridutfall efter kontrollavel.