DEVON REX
RASHISTORIA
KATTUNGAR
VÄNTADE KULLAR
OMPLACERINGAR
AVELSHANAR
UPPFÖDARE

Historien bakom Devon Rex
av Rina Matthiessen


Ursprung och historia:

 

Den första kända och inregistrerade devon rex-katten var en hane, Kirlee, som föddes hos Beryl Cox i Devon shire, England. Modern var en släthårig, sköldpadd-vit strövkatt, som miss Cox hade tagit hand om, och fadern var möjligen en krullhårig, svart katt som höll till i en nedlagt tenngruva. Föräldradjuren var troligen när släkt. Eftersom miss Cox födde upp rexkaniner och också hade

läst om de krullhåriga katter som man tio år tidigare hade tillvaratagit i granngrevskapet Cornwall tog hon snart kontakt med GCCF i hopp om att Kirlee skulle kunna komma cornish rex-aveln till godo. År 1961 övertogs Kirlee av den kände domaren och uppfödaren Brian Stirling-Webb, vilket underlättade kattens användning i aveln. Trots att Kirlees utseende skilde sig från cornish rex-katter skickade ägare till cornish rex-honor glatt sina katter till Kirlee för parning. Resultatet blev dock en besvikelse, eftersom alla kattungar blev normalt släthåriga. Detta visade att Kirlees krullhårsanlag var skilt från cornish rex-katters.

När Kirlee parades med britt- och burmahonor och döttrarna sedermera återparades med honom blev utfallet ca 50% krullhåriga ungar, och när sådana katter parades med varandra blev alla dera ungar krullhåriga.

Detta visade att Kirlees krullhårsanlag nedärvdes recessivt. Dessvärre avsåg man vid den här tiden att bara avla fram en enda krullhårig kattras, varför samaveln mellan cornish rex och devon rex fortsatte.

 
Detta gjorde att det med tiden fanns en del rexkatter som var s.k. dubbelrexade, dvs. på en och samma gång var cornish rex och devon rex, eller att en katt utseendemässigt kunde verka höra till den ena rasen men vad hårlaget angick hörde till den andra. Kattens övriga utseendemässiga anlag är nämligen inte kopplade till hårlagsanlaget.
År 1965 tyckte emellertid flertalet rexuppfödare att det var dags att dela på anlagen och att tillvarata de skilda rextyperna med hjälp av olika standarder. Dessvärre gjordes några grova tabbar i de båda provisoriska devon rex-standarderna 1965 och 1967 och i den permenenta standarden från 1972. I de förra angavs nämligen att pälsen skulle sakna täckhår, och i den senare godkände man vitfläckighet endast hos sköldpaddsfärgade katter, trots att sådana måste ge såväl svart-vita som röd-vita ungar. För att bredda den ytterligt smala avelsbasen parades Kirlee och hans ättlingar med katter av flera andra raser, främst britt, burma och siames men också chinchillafärgad perser. Detta medförde att rasen har kommit att bära på recessiva anlag som gör att katterna kan bli siames- burma eller tonkinesutfärgade eller långhåriga. Olika pälsutfärgningar gör ingenting, eftersom alla pälsfärger är godkända, men långhåriga devon rex-katter är sällan attraktiva och godkänns varken för tävlan eller i avel.

Devon rexens smått spöklika uppsyn tilltalade uppenbarligen många, och redan efter fem år kunde ett fåtal katter exporteras till bl.a. Nederländerna och Danmark. Den till Sverige första importerade katten kom 1967. Trots den rasblandade bakgrunden fann man såväl i Storbritannien som i andra länder att avelsbasen var för snäv, och i det ena landet efter det andra har man därför påbörjat olika utparningsprogram för att motverka de inavelsproblem som en smal avelsbas kan ge upphov till. Resultatet kommer otvivelaktigt att medföra en tillfällig typförsämring men skall på sikt förhoppningsvis resultera i ännu bättre katter.

År 1992 registrerades 116 devon rex-katter inom SVERAK och 11 inom svenska independentklubbar.

 

Antalet registrerade Devon Rex i SVERAK
1996...75 st

1997...105 st

1998...129 st

1999...144 st

2000...193 st (8)

2001...163 st (2)

2002...195 st (17)

2003...291 st (12)

2004...321 st (9)

2005...345 st (7)

2006...361 st (11)

2007...445 st (2)

2008...359st (9)

2009...391 st

2010...427 st

2011...383 st (3)

2012...419 st (4)

2013...428 st (6)

Katterna på bilderna är
Överst - Monzabinas Cassandra DRX ns, Elin Quist
Nederst - Talamascas B-kull, Camilla Söderström

 

Siffror inom parantes avser hybridutfall efter kontrollavel.